Dr. Güner GÜRTUNCA
Başkan / Danışman
Atılgan Sökmen
TMD - Türkiye Madenciler Derneği
Doç. Dr. Suha Nizamoğlu
TMD - Türkiye Madenciler Derneği
Dr. Sabri ALTINOLUK
TMD - Türkiye Madenciler Derneği
Dr. Ercan Balcı
Çayeli Bakır İşletmeleri
Tibet Kara
Avustralya Başkonsolosluğu
Pınar Atakanlı
Kanada Büyükelçiliği
Doç. Dr. Abdullah Fişne
İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Caner Zanbak
TMD - Türkiye Madenciler Derneği
Evren Mecit Altın
TMD - Türkiye Madenciler Derneği